Nhà máy

NHÀ MÁY UNITED PHARMA

  • PDFPrintE-mail

NHÀ MÁY UNITED PHARMA

Sử dụng hệ thống AC 50

Lắp đặt năm 2014

 

NESTLE VIETNAM (Đồng Nai)

  • PDFPrintE-mail

 

 

 

NHÀ MÁY NESTLE VIETNAM 

Địa chỉ : KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Sử dụng Hệ thống AC 50

Lắp đặt năm 2008

Shining Star Co., Ltd.

Address:  3rd Floor, room 30A, 140 Cong Hoa Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Phone: 84-8-62 756 746 - Fax: 84-8-38 115 869

E-mail address: info@nss.com.vn