Siêu thị

Siêu Thị Metro

  • PDFPrintE-mail

 

 

Hệ thống Siêu Thị Metro

Sử dụng hệ thống AC 24M

Lắp đặt từ năm 2002 – 2008

(gồm 9 hệ thống)

Shining Star Co., Ltd.

Address:  3rd Floor, room 30A, 140 Cong Hoa Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Phone: 84-8-62 756 746 - Fax: 84-8-38 115 869

E-mail address: info@nss.com.vn