Ông Lê Viết Hải tiếp tục là Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Theo Quyết định từ Cục thi hành án dân sự TP HCM, cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng Quyết định hay phán quyết có hiệu lực của Hội đồng trọng tài, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thì ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Theo thông cáo báo chí từ HBC, Cục Thi hành án dân sự TP HCM buộc đơn vị này tạm dừng thi hành Nghị quyết số 50 và 51 với năm nội dung chính là: chấp thuận đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT; từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Lê Viết Hải; bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu (con trai ông Hải); thành lập Hội đồng sáng lập và bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Công Phú vào chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Nghị quyết 53 được ban hành sau đó để hoãn thực hiện hai Nghị quyết trên cũng được Cục Thi hành án dân sự TP HCM yêu cầu tạm dừng thi hành “cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng Quyết định hay phán quyết của Hội đồng trọng tài”.

Quyết định của Cục Thi hành án dân sự thành phố được đưa ra căn cứ theo yêu cầu từ Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chi nhánh TP HCM. Trước đó, Hội đồng trọng tài này đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoãn ba nghị quyết trên theo đơn khởi kiện từ một cổ đông của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là biện pháp áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo toàn tình trạng tài sản, bảo vệ bằng chứng hoặc bảo đảm thi hành án.

Đây là diễn biến mới nhất sau ba tuần xảy ra tranh chấp giữa ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú. Cụ thể, ngày 14/12/2022, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ban hành Nghị quyết số 50, trong đó có nội dung ông Hải từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo tính pháp lý cho con trai Lê Viết Hiếu đảm nhận chức Tổng Giám đốc. Nghị quyết số 51 cùng ngày bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú – thành viên HĐQT độc lập – làm Chủ tịch HĐQT thay ông Hải.

Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2022, Nghị quyết số 53 được ban hành hoãn thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hải; đồng thời chưa bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ Chủ tịch. Các thành viên HĐQT của Hòa Bình gồm ông Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine đã bác bỏ và khẳng định Nghị quyết này không hợp lệ. Hai bên sau đó đưa ra những lập luận để khẳng định quan điểm của mình.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, gia đình ông Lê Viết Hải là nhóm cổ đông lớn nhất nắm giữ tổng cộng hơn 21% cổ phần. Ngoài ra, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình còn có hai cổ đông lớn khác là Huyndai Elevator Co., Ltd (nắm 10,2% vốn điều lệ), Sanei Architecture Planning (nắm 1,8% vốn điều lệ), gần 67% cổ phần còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.

Tin tức liên quan