CHUỖI SIÊU THỊ

Giải pháp an toàn trong việc vận chuyển tiền mặt

Với Hệ Thống Vận Chuyển Mẫu, nhân viên siêu thị sẽ không còn phải vận chuyển thủ công từ các quầy thu ngân về văn phòng. Giảm thiểu tối đa nguy cơ thất thoát. Hệ Thống Vận Chuyển Mẫu được lắp đặt tại các quầy, ở các vị trí thuận lợi, dễ quan sát, chủ động kiểm soát quá trình di chuyển của tiền mặt trong hệ thống

n9
n8

 Tăng hiệu suất vận chuyển tiền 

 

Với Hệ Thống Vận Chuyển Mẫu, đến một định mức nhất định, nhân viên thu ngân sẽ chuyển tiền về văn phòng, giảm tối đa lượng tiền mặt lưu trữ tại các quầy thu ngân. Thay vì phải kết toán sau ca, ngày làm việc, tiền sẽ được chuyển về văn phòng trong suốt ca làm việc, tăng hiệu suất công việc, giảm lượng công việc của nhân viên. 

Tùy theo yêu cầu hệ thống, chúng tôi có thể cung cấp Hộp Chuyển với sức chứa từ 50mm tới 160mm.

Tin mới nhất