THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH TM XNK Ngôi Sao Sáng/ Shining Star Co., Ltd. là công ty chuyên về Kỹ Thuật – Công Nghệ Tự Động,  có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động – đặc biệt trong  lĩnh vực Y tế, với hơn 30 thành viên công ty,  có công ty mẹ tại Indonesia và hiện là đại diện độc quyền Hệ thống chuyển mẫu tại Việt Nam