Bàn giao và hướng dẫn sử dụng Hệ Thống Vận Chuyển Mẫu – Công Trình Bệnh Viện Vinmec Times City

Vào ngày 15.07.2023 tại Bệnh Viện Vinmec Times City đã diễn ra buổi bàn giao và hướng dẫn sử dụng Hệ Thống Vận Chuyển Mẫu – Công Trình Bệnh Viện Vinmec Times

Tin tức liên quan