Bệnh viện Từ Dũ giai đoạn 1-2-3

Dự án: Bệnh viện Từ Dũ giai đoạn 1-2-3

Chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ .

Quy mô dự án: 1.000 giường bệnh.

Địa điểm: 284 Cống Quỳnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2017 – 2018 – 2020.

Tin tức liên quan