Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh

Dự án:  Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh.

Quy mô dự án: 100 giường bệnh.

Địa điểm: Số 75 Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2020

Tin tức liên quan