Trại chăn nuôi heo nọc (AI Center)

123

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Địa điểm: Tổ 1, Thôn 2, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Quy mô dự án: Diện tích 4,4 ha

Thời gian hoàn thành: Năm 2022.

Tin tức liên quan