Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền – Tp. Hồ Chí Minh

Dự án: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền – Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: 179-187  Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 250 giường

Thời gian hoàn thành: 2023

Tin tức liên quan