Bệnh viện Huyện Mang Thít

Dự án: Bệnh viện Huyện Mang Thít.

Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng – Công Nghiệp Vĩnh Long

Địa điểm: Số 42, Trần Hưng Đạo, khóm 4, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long,

Quy mô dự án: Quy mô 100 giường bệnh, với diện tích 21.500 m2.

Thời gian hoàn thành: Năm 2020

Tin tức liên quan