Bệnh viện đa khoa 1500 giường tỉnh Bình Dương

Dự án: Bệnh viện đa khoa 1500 giường tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Bình Dương

Quy mô dự án: số tầng cao là 19 tầng và 1 tầng hầm

Địa điểm: Phường Định Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tin tức liên quan