Bệnh Viện Bình Dân giai đoạn 1 – 2

Dự án:  Bệnh Viện Bình Dân giai đoạn 1 – 2.

Chủ đầu tư: Sở y tế TP HCM.

Quy mô dự án: 790 giường (sau đó sẽ mở rộng ra khoảng 200 giường).

Địa điểm: 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM.

Thời gian hoàn thành: Năm 2019 – 2020

Tin tức liên quan