Bệnh viện Trà Vinh (700 giường)

Dự án: Bệnh viện Trà Vinh (700 giường).

Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

Địa điểm: Khóm 10, Phường 7, thành phố Trà Vinh.

Quy mô dự án: Tổng diện tích 34.289,8m2 .

Thời gian hoàn thành: 2023

Tin tức liên quan