Bệnh viện Hùng Vương

Dự án:  Bệnh viện Hùng Vương.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Hùng Vương.

Quy mô dự án: 400 giường bệnh

Địa điểm: 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2021

Tin tức liên quan