Bệnh viện Đa Khoa Đông Hưng – Thái Bình

Dự án: Bệnh viện Đa Khoa Đông Hưng – Thái Bình

Chủ đầu tư: Sở Y tế Thái Bình

Địa điểm: Tổ 2, Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng

Quy mô dự án: 160 giường

Thời gian hoàn thành: Đang thi công

Tin tức liên quan