Bệnh viện Quốc tế Becamex

Dự án: Bệnh viện Quốc tế Becamex.

Chủ đầu tư: Becamex IDC.

Quy mô dự án: Có1.200 giường. Giai đoạn 1: 300 giường nội trú, 45 buồng khám bệnh đầy đủ chuyên khoa.

Địa điểm: Khu Đ. Tú Xương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.

Thời gian hoàn thành: Năm 2014.

Bệnh viện Quốc tế Becamex là bệnh viện đa khoa có quy mô 1.200 giường bệnh, tọa lạc tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bệnh viện mong muốn cung cấp dịch vụ y  tế chất lượng cao cho cộng đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và các địa bàn lân cận.

Tin tức liên quan