Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

Dự án:  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức.

Quy mô dự án: 200 gường

Địa điểm: 241 Quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2020

Tin tức liên quan