Bệnh viện Quân Y 103

Dự án:  Bệnh viện Quân Y 103.

Chủ đầu tư: Học viện quân y – Bộ Quốc Phòng.

Quy mô dự án: 1.040 giường.

Địa điểm: Số 261, đường Phùng Hưng – Hà Đông – Hà Nội.

Thời gian hoàn thành: Năm 2020

Tin tức liên quan