Bệnh viện Ngọai Khoa Nam Sài Gòn

Dự án: Bệnh viện Ngọai Khoa Nam Sài Gòn

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Việt Phú An.

Quy mô dự án: Có hơn 300 giường bệnh.

Địa điểm: 88 Đường Số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2017.

Tin tức liên quan