Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang

Dự án: Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD CT DD và CN tỉnh Tiền Giang

Địa điểm: Xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Thành phố Tiền Giang.

Quy mô dự án: Diện tích 10 ha, với quy mô 1.000 giường bệnh, cao 10 tầng.

Thời gian hoàn thành: 2020

Tin tức liên quan