Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Mặt Trời

Dự án: Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Mặt Trời

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Địa điểm: 13 Duong Gia Vinh, Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội , Việt Nam

Quy mô dự án: 135 giường

Thời gian hoàn thành: 2023

Tin tức liên quan