Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng

Dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup.

Quy mô dự án: 400 giường bệnh.

Địa điểm: Đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2018

Tin tức liên quan