Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang

Dự án: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang

Quy Mô: 1.200 Giường

Địa chỉ: 13 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Hoàn thành: năm 2020

Tin tức liên quan