Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất – Đồng Nai

Dự án: Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất – Đồng Nai

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất – Đồng Nai

Địa điểm: 234, QL 1, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

Quy mô dự án: 1000 giường.

Thời gian hoàn thành: 2022

Tin tức liên quan