Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học – cơ sở 2

Dự án: Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học – cơ sở 2.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học.

Địa điểm: 1 Đ. DK3, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy mô dự án: Bệnh viện có 5 tầng với 300 giường bệnh, diện tích sàn xây dựng hơn 33.825m2.

Thời gian hoàn thành:Đang thi công

Tin tức liên quan