Bệnh viện Quốc Tế Vinmec Cần Thơ

Dự án: Bệnh viện Quốc Tế Vinmec Cần Thơ

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Địa điểm: Đường 3/2, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Quy mô dự án: 500 giường

Thời gian hoàn thành: 2024

Tin tức liên quan