Bệnh viện Quân Y 7A

Dự án:  Bệnh viện Quân Y 7A.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân Y 7A.

Quy mô dự án: 5 tầng + 1 tầng hầm tổng diện tích sàn 9.543 m2

Địa điểm: 466 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2020

Tin tức liên quan