Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

Dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park.

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Quy mô dự án: 178 giường bệnh, 16 chuyên khoa.

Địa điểm: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thàn h phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2015.

Tin tức liên quan