Bệnh viện Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh

Dự án: Bệnh viện Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Phan Châu Trinh

Địa điểm:09, Nguyễn Gia Thiều, Phường Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Quy mô dự án: 300 giường

Thời gian hoàn thành: Đang thi công

Tin tức liên quan