Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang

Dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Địa điểm: 05 đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang

Quy mô dự án: 750 giường

Thời gian hoàn thành: 2024

Tin tức liên quan