Bệnh viện Triều An

Dự án: Bệnh viện Triều An.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Triều An.

Quy mô dự án: Tổng diện tích xây dựng 21.600m2, 350 giường, 8 phòng mổ hiện đại và 16 chuyên khoa sâu.

Địa điểm: 425 Kinh Đ. Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành:  Năm 2017.

Tin tức liên quan