Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang

Dự án:  Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang.

Quy mô dự án: 400 giường.

Địa điểm: 03 Đ. Ung Văn Khiêm, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang.

Thời gian hoàn thành:  Năm 2021

Tin tức liên quan