Bệnh viện Lê Văn Thịnh (bệnh viện Quận 2 cũ)

Dự án:  Bệnh viện Lê Văn Thịnh (bệnh viện Quận 2 cũ).

Chủ đầu tư: UBND Thành Phố HCM.

Quy mô dự án:150 giường bệnh.

Địa điểm: 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2021

Tin tức liên quan