Bệnh viện Quận 4

Dự án:  Bệnh viện Quận 4

Chủ đầu tư: UBND Thành Phố HCM.

Quy mô dự án: 130 giường bệnh.

Địa điểm: 65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2019

Tin tức liên quan