Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước

Dự án: Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước.

Chủ đầu tư: Công ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Phước

Quy mô dự án: 489 giường với 16 chuyên khoa và 08 phòng chức năng.

Địa điểm: TC3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.

Thời gian hoàn thành: 2014

Tin tức liên quan