Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Ánh

Dự án:  Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Ánh.

Chủ đầu tư: Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Ánh.

Quy mô dự án: 200 giường bệnh

Địa điểm: 110 Đường số 54, Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2020

Tin tức liên quan