Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng

Dự án:  Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng.

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 1 Tỉnh Sóc Trăng.

Quy mô dự án:400 giường, 16 khoa – phòng.

Địa điểm: 645 Tôn Đức Thắng, Phường 5, Sóc Trăng.

Thời gian hoàn thành: Năm 2020

Tin tức liên quan