Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Vĩnh Long

Dự án: Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Vĩnh Long.

Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Tỉnh Vĩnh Long.

Quy mô dự án: Gồm có 830 giường bệnh .

Địa điểm: 301 Trần Phú, Phường 5, Vĩnh Long.

Thời gian hoàn thành: Năm 2017.

Tin tức liên quan