Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dự án: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Quy mô dự án: tổng diện tích hơn 10.000 m2.

Địa điểm: 108 P. Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Thời gian hoàn thành: Năm 2015.

Tin tức liên quan