Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Dự án: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Chủ đầu tư: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: 01 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 1500 giường

Thời gian hoàn thành: Đang thi công

Tin tức liên quan