Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang

Dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang.

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Quy mô dự án: Gồm có 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, quy mô 150 giường bệnh.

Địa điểm: 42A Trần Phú, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa.

Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2016.

Tin tức liên quan