Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Dự án: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Chủ đầu tư: Sở Y Tế thành phố Hải Phòng

Quy mô dự án: 121 giường và 72 giường làm phúc.

Địa điểm: Số 1 Nhà Thương, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

Thời gian hoàn thành: 2015.

Tin tức liên quan