Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ ( Đột Quỵ Tim Mạch Cần Thơ )

Dự án:  Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ ( Đột Quỵ Tim Mạch Cần Thơ ).

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu Tư Y tế Việt Cường.

Quy mô dự án: 60 giường nội trú (sau đó sẽ mở rộng ra khoảng 200 giường).

Địa điểm: 397 Nguyễn Văn Cừ, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Thời gian hoàn thành: Năm 2019

Tin tức liên quan