Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Dự án: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Chủ đầu tư: Sở Y Tế TP.HCM.

Quy mô dự án: quy mô 1.000 giường

Địa điểm: 15 Đ. Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian hoàn thành:  Năm 2016.

Tin tức liên quan