Bệnh viện Chợ Rẫy

Dự án:  Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Quy mô dự án: 1.800 gường.

Địa điểm: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2021

Tin tức liên quan