Bệnh viện Quân Y 175/BQP

Dự án:  Bệnh viện Quân Y 175/BQP.

Chủ đầu tư: Bộ Quốc Phòng Việt Nam.

Quy mô dự án: 1.000 giường bệnh, số giường bệnh thực kê là 1.400 giường.

Địa điểm: 786 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp HCM.

Thời gian hoàn thành: Năm 2020

Tin tức liên quan