Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô

Dự án:  Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.

Quy mô dự án: 785 giường

Địa điểm: 01 Trần Khánh Dư, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian hoàn thành: Năm 2019

Tin tức liên quan